Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

Апартаментно ел табло се нарича разпределително електрическо табло, монтирано в коридора на апартаментите. Електрическите табла са важна част от всяка ел инсталация и всяка сграда, която има електро инсталация и е потребител на електроенергия. Електрическите табла се делят на много видове и под видове, но ние няма да изпадаме в поддробности и ще разгледаме в детайли само апартаментното ел.табло. 

Апартамента сам по себе си е жилищна площ и ел. инсталацията му трябва да покрие изискванията и нуждите на потребителите от ел енергия, като в същото време да гарантира безопасността на живущите. Основен отговорен елемент за безопасността и разпределението на ел.енергията в апартамента е самото апартаментно ел.табло.

Схема апартаментно ел табло

Съвсем скоро, в близкото минало таблата се монтираха и използваха с предпазител със стопяема жичка, които бяха заменени със съвременните автоматични предпазители, а ел таблата за вграждане заменени с пластмасови табла за открит монтаж. Това бе стъпка към повишаване на сигурността и надеждността на електрическите инсталации и ел.табла.

Всяко апартаментно ел табло има захранващ проводник, които доставя електрическият ток до самото табло. Захранващият проводник свързва електромера на апартамента и самото апартаментно ел табло. В схемата на електрическото табло имаме главен автоматичен прекъсвач. Това е прекъсвача, които посреща и разпределя тока от захранващият кабел към останалите предпазители или бушони. В ел таблото има сложни елктрически връзки (в зависимост от електро апаратурата която се използва), които захранват отделните токови кръгове на ел инсталацията в апартамента. Разпределянето на електроенергията по токовите кръгове се извършва по медна тоководеща шина от главният предпазител към съответният предпазител на токовият кръг, от където тръгва по кабелите на ел инсталацията. Самите електрически връзки, електро апаратурата (контактори, предпазители, защити, таймери, релета и дефектно токови защити) представляват апартаментното ел табло. Понеже всеки апартамент е индивидуален по площ, предназначение и консумация, затова и ел апартаментни табла са различни по схема, начин на свързване, мощност, брой автоматични предпазители и начин на монтаж. 

Смяна на ел табло 

Използват се предимно ел табла за вграждане с автоматични предпазители и ДТЗ (дефектно токова защита). Моделите и марките електрически апартаментни ел табла са много и най-различни. В апартаментното ел табло могат да се монтират таймери, електромери за преотчитане на ел енергията, контактори, звънци, светлинни индикации, алармени системи и други устройства за упрвление и сигнализация. Ние предлагаме смяна на апартаментно ел табло цена от 90 лв, свързване на схема на апартаментно ел табло, доставка и монтаж на апартаментно ел табло Макел и Шнайдер, смяна на апартаментно ел табло открит монтаж, свързване на апартаментно ел табло и монтаж на автоматични прдпазиители. 

На графиката може да видите примерна схема на ел.табло.

Източник на изображението http://forum.napravisam.bg