Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeКражба на токКражба на ток от стълбищно осветление

Кражба на ток от стълбищно осветление

Кражба на ток от стълбищно осветление е напълно възможна и често срещана кражба на ток в жилищните кооперации и най-вече в по-високите блокове. Самата кражба се осъществява чрез нерегламентирано свързване на проводник към инсталацията на стълбищното осветление, като във всички случай се касае за кражба на ток от съседи. Свързването се извършва в главното електрическо табло и по конкретно свързване към предпазителя на осветлението, към кабелите на токовият кръг на ел лампи в ревизионните кутии и отвори на комуникационните шахти или към предпазителя на осветлението (целта е включване след електромера на общите нужди).  Вторият вариант на незаконно присъединяване е по-рядко използван, поради ред недостатъци. Основният недостатък е наличие на електроенергия само при включено и работещо стълбищно осветление, което не е задоволителен резултат за нарушителите.

Откриване кражба на ток от стълбищно осветление в София

Откриването на кражба на ток от стълбищното осветление се извършва от електротехник и специализирана апаратура. За да бъде достоверно обследването трябва да се открие технически и визуално. Откриването на нерегламентирано включване е само едната част от процедурата, като обследващият трябва да открие мястото, апартамента които краде, начина по които се краде ток и да се документира. Важно при изготвяне на протокола от откриването на кражбата е да се извършат изчисления на база отчетеното потребление на незаконната връзка. Това ще послужи пред съда за определяне на обезщетението, което нарушителя трябва да възстанови.

Ако често се случва стълбищното осветление да свети постоянно и въпреки многоброини и скъпи ремонти ситуацията се повтаря, то най-вероятно става дума за кражба на ток от стълбищно осветление. Може да предприемете откриване и доказване на кражба на ток, като наемите специализирани и лицензирани фирми за откриване кражба на ток или да преработите и обезопасите стълбищната ел инсталация.

Кражба на ток от домашна инсталация. 

Някои кооперации и блокове предприемат изграждане на стълбищно осветление с фотоклетки или датчици, но това не решава проблема с кражбата и дори улеснява нарушителя понеже напрежението към осветителни тела вече е постоянно. Естествено не са рядко и случайте на кражба на ток от домашна инсталация. Вашата домашна ел инсталация започва от електромерното табло, което обикновено е на етажа, в мазето или до входа. При новите кооперации вече има изградено самостоятелно помещение с врата. Това не изключва кражбите, даже така е по-спокоино за работа на крадците. 

Ел услуги от професионални електротехници за София. Ремонт на стълбищно осветление - смяна стълбищен автомат, откриване на залепнал бутон, смяна на ел крушки, кабели, смяна на бутони, подмяна на инсталация и монтаж на датчици за движение. Системата с фотоклетка свежда разходите за поддръжка до минимум.