Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeСмяна на автоматичен предпазител

Автоматични прекъсвачи, автоматични предпазителиАвтоматичните предпазители са електрически предпазители или още превключватели, като за тях е характерен автоматичният режим на работа, от където идва името им. Предназначението им е да защитават електрическите вериги и уреди от къси съединения и претоварвания.

Автоматичните прокъсвачи се означават с АП и седелят на еднофазни, двуфазни и трифазни (полюсни), като са предназначени за закрепване на шина. Намират доста широко приложение, както в битовите електроинсталации, така и в промишлените и производствените електроинсталации.

Кое ги прави по добри от обикновенните витлови - цокълни предпазители?

Смяна на автоматичен предпазител

При автоматичните предпазители времето за реакция се коригира в зависимост от нуждите. Има обикновенни, бързо действащи автоматични предпазители и свръхбързо действащи АП. Автоматичните прекъсвачи се разделят на още много видове според мощност, начин на закрепяне, начин на присъединяване, бързина на сработване, мощност, брои на полюсите, вид на корпоса и още много други.

Задачата на АП е да се самоизключи при ненормален режим на работа, като за целта не трябва да се самооврежда и да позволява повреда по електрическата инсталация , както и на електрическите уреди и машини захранени от дадената ел инсталация.

Няма да се спускаме в повече техническа информация относно материалите и принципа на работа на автоматичните предпазители и ще преминемткъм монтаж, демонтаж и смяна на автоматичен предпазител.

За да смените или монтирате автоматичен предпазител са необходими: предпазител, шина за монтаж, кръстата и права отвертка, клещи-заголвачки и евентуално фазомер. 

Винаги преди да започнете работа по смяната на АП се уверете, че напрежението до захранващият проводник на АП е изключено. При монтаж на предпазителя проверете посоката на тока, проверете входящият и изходящият кабел, монтирайте на шината с натискане и стегнете добре клемите на гнездата за кабелите. 

Ако се налага демонтаж на стар предпазител трябва да опънете ухото в долната част на предпазителя и тои ще излезе от шината .

Смяна на ел тало с автоматични предпазители 

Самата смяна е лесна, но спазването на правилата за посока на тока и безопасност при работа  са задължителни, в противен случай смяната може да бъде опасна или неефективна.

Посоката на тока е зададена на елеектрическа схема в страничната част на предпазителя.

Ние от Гамаелектро ви предлагаме професионална смяна на автоматични предпазители на ниски цени, като осигуряваме доставка на качествени автоматични предпазители.

Авариен ел техник 24/7 за всички населени места в област София.