Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeБойлериМонтаж на ел бойлерБойлери Елдом ел.схема

 Всеки електрически бойлер има определена ел схема на свързване. Схемата се определя от начина на захранване на бойлера и последователността на електрическите елементи. 

При бойлери Елдом ел схема е показана на вътрешната част на капака, които затваря долната част на бойлера. Ще опишем  последователността на свързване на електрическата схема, като се опитаме да разясним предназначението на всеки елемент и как се свързва.

Захранващият кабел за бойлера трябва да е на отделен токов кръг (директно от таблото),  да преминава през бойлерно табло преди бойлера и едва тогава се свързва към бойлера. Електрическият кабел обикновено е със сечение 2,5 или 4 мм2 при обемни бойлери.

Бойлери Елдом ел схема 

Електрическият кабел към бойлера трябва да е трижилен от тип СВТ. Третото жило (заземителното жило) преминава директно през таблото на бойлера и не се прекъсва от таблото до заземителният болт на бойлера. При бойлери Елдом електрическото захранване преминава през термозащитата на бойлера, през терморегулатора на бойлера. От терморегулатора преминава през ключа за управление на бойлера към нагревателя. От ключа се разклонява и глим-лампичката, сигнализираща включено – изключено. Електрическият ключ може да е с няколко степени или едностепенен, като вида на ключа зависи от типа на нагревателя.  При елктричски нагреватели с два кръга се използват петстпенни  електрически ключове.

При бойлери Елдом ел. схема на свързване не е променена. Свързване на бойлер Елдом да се извърши единствено и само от професионални и правоспособни електротехници.

Предлагаме монтаж и свързване на бойлери. Свързване на бойлер по електрическа схема, свързване на ел ключ за бойлер и ремонт на бойлери по домовете. 

От практиката сме виждали объркана електрическа схема на бойлер Елдом и неправилно свързване към водопровода. Не рискувайте!