Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeЕл ТаблаЕл табло с ДТЗДефектнотокова защита забойлер

Дефектнотокова защита за бойлер

Дефектнотокова защита за бойлер не е специална токова защита предназначена специално за свързване към бойлер. Всяка дефектно токова защита може да се свърже към токовият кръг на бойлера още в апартаментното ел табло и така да осигури защита от токови удари. Дефектно токовите защита са релета, които сработват и прекъсват електрическото захранване. Същото важи за дефектнотокова защита за проточен бойлер.

Тук трябва да отбележим, че дефектнотокова защита на двупроводна инсталация не се монтира. Така монтирана защита няма да сработва като такава, а ще работи като автоматичен предпазител. Схемата на свързване на дефектнотокова защита е обозначена на самата защита и на инструкцията за монтаж и експлоатация.

За бойлер е най-добре да се монтира и дефектнотокова защита с предпазител. Дефектнотокова защита за бойлер може да монтирате в апартаментното ел табло или на мястото на бойлерният електрически ключ на стената.

Монтаж на дефектно токова защита

Схемата на свързване на дефектнотокова защита на токовият кръг на бойлера е стандартна и няма някакава промяна или специални изисквания. Единственото, което трябва задължително е да имаме три жилна инсталация (фазов проводник, нулев проводник и заземително жило).

Фазовият проводник и нулевият проводник преминават през дефектнотоковата защита, като се спазват обозначенията за фаза и нула (L / N), както и входа и изхода на защитата. Входа и изхода са обозначени с 1 и 2 или посоката на тока е обозначена със стрелки. Заземителният проводник е непрекъснат и се свързва директно на заземителният болт на бойлера. Самото заземително жило служи за замерване на евентуални дефектни токове. Без третото жило на земята няма да работи защитата!

Ние предлагаме доставка и монтаж на дефектнотокова защита за бойлер, изграждане на ново електрическо захранване, смяна на ел табла, монтаж на електромер, изграждане на стълбищно осветление с датчици за движение, ремонт на стълбищно осветление,доставка и и монтаж на бойлери, ремонт на бойлери по домовете, откриване кражба на ток и други електро услуги от професионален електротехник. 

Ние препоръчваме използване на дефектнотокова защита за бойлер и изграждане на трижилни инсталации. Предлагаме още свързване на дефектно токова защита без земно, дефектно токова защита за проточен бойлер, както и комбинирана дефектно токова защита.