Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeКражба на токСъмнение за кражба на ток

Съмнение за кражба на ток

При съмнение за кражба на ток може да се обърнете за справка на сметките и проверка на фактурите за ел енергия към доставчика ви. Понякога се случва да заплатите по-голяма сума от реално консумираната ел енергия и причината е в надписване от инкасаторите. При установяване на високи реални показания на електромера ви, без увеличаване на вашето потребление явно трябва да извършите проверка за кражба на ток.

Съмнение за кражба на ток от съседи

Кражбата на ток в жилищните кооперации се извършва от съседи, което е логично.  Наказателна отговорност при кражба на ток  се носи единствено и само при доказване на кражбата. Доказване кражба на ток се извършва от лицензирани фирми за откриване кражба на ток, като след установяване се издава констативен протокол.

Кражбата на ток се извършва предимно чрез нерегламентирани електрически връзки в самото главно електрическо табло (електромерното табло –ГРТ) във входа на сградата или с незаконни включвания по захранващият електрически кабел от ГРТ до апартаментното ел табло на даденият абонат жертва на кражбата. При съмнение за кражба на ток от домашна инсталация се проверя вътрешната електро инсталация на жилището. Проверяват ел табло, ел контакти, кабели и всички проводници.

Кражба на ток от стълбищнотоосветление 

При кражба на ток от стълбищното осветление електроенергията с краде от електромер общи нужди и се начислява на всички живущи. При кражба на ток с дистанционно електроенергията просто не се отчита от даденият електромер в които е монтирано устройството и така реално кражбата е от доставчика на ел енергия.

При съмнение за кражба на ток вземете бързи мерки и извършете проверка за кражба на ток. Колкото повече се забавите консумираната ел енергия се начислява и отчита от вашият електромер. Това означава че трябва да я заплатите вие. Дори да откриете и докажите кражбата на ток сметката по закон отново заплащате вие и едва след това си търсите правата по съдебен ред.

Цени за кражба на ток.