Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeЕл ТаблаЕл табло с ДТЗ

Ел табло с ДТЗ е препоръчително и вече всички нови сгради се проектират с трижилна електроинсталация и ДТЗ в електрическото табло. Заместването на старите „бушони“ с новите автоматични предпазители  подобри защитата от претоварване и бързината на сработване при къси съединения, но не промени нищо относно безопасността спрямо хората.  При малки стойности на тока автоматичните предпазители не реагират, а ниските стойности на тока са опасни за човека. За да се избегнат неприятните случай при попадане на хора под напрежение се използват ДТЗ.  Дефектно токовата защита се използва като допълнение към основните автоматични предпазители но не ги замества по функции, като на пазара се предлагат и комбинирани ДТЗ с АП. ДТЗ са два вида, това са 2Р и 3Р, което съответно е еднофазна и трифазна ДТЗ. Трифазните токови защити имат три намотки, по една за всяка фаза.

Как работи ел табло с ДТЗ?

ДТЗ е реле, което замерва тока на входа и изхода. Тока на входа и изхода на ДТЗ трябва да е винаги равен. При разлика в тока се задейства защитата и изключва. Разликата се замерва спрямо токова утечка към земята. При наличие на отклонение на ток към земята, изходящият ток ще бъде по-малък от входящия и това е причина ДТЗ да изключи захранването към даденият токов кръг.

ДТЗ се използват предимно за обезопасяване на електрически уреди в кухнята, банята и мокрите помещения, но е желателно да се свържат към всички токови кръгове без осветлението.  Защитата намира приложение и в производството, но е забранена в лечебните заведения със закон. Прага на чувствителност на ДТЗ е от 10 до 32 mA, което е напълно безопасно за човешкият организъм.

Монтаж на ел табло с ДТЗ

Ние предлагаме доставка и монтаж на ДТЗ, автоматични предпазители, монтаж на ел табло с ДТЗ, смяна на ел табла с ДТЗ, свързване на ДТЗ с предпазител, монтаж на дефектно токова защита, свързване на дефектно токова защита за бойлер, монтаж на трифазна дефектнотокова защита и други електро услуги като откриване кражба на ток, откриване на къси съединения, смяна на старо ел табло, монтаж на контролни електромери, смяна на захранващи кабели, ремонт на стълбищно осветление и ремонт на електроуреди (ремонт на бойлери, ремонт на фурни, печки и котлони).

Смяна на електрическо табло цена от 90,00 лв с ДДС.