Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeКонтактОбщи условия. Гаранции.

Общи услуги и гаранция на стоки и услуги доставени и извършени от Гаматерм ООД.

Информацията е предоставена от „Гаматерм“ ООД може да се променя без предизвестие. „Гаматерм“ ООД може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. „Гаматерм“ ООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. „Гаматерм“ ООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от gamaelectro.com. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките, услугите и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с „Гаматерм“ ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта: gamaelectro.com  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, gamaelectro.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. При отказ на поръчка за стока или услуги, по желание на клиента, депозита за тях, не се връща на клиента.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. gamaelectro.com си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Уредите се доставят от техническо лице на Гаматерм ООД,  до адрес, посочен като такъв за доставка, където се извършват и услугите по монтаж, демонтаж и ремонт.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на gamaelectro.com или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. Клиента е длъжен да провери цялостта на стоките, материалите, както и качеството на услугите, като прегледа потвърждава с подписа си и собственоръчно написани име и фамилия. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Гаматерм“ ООД, посочена в изпратената проформа фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги и фактура оригинал.
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване gamaelectro.com издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове, сервизните центрове и гаранционните условия. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието включваща гаранционна карта с печат и дата, касов бон или фактура и документ за монтажа на стоката.

     Съгласно чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни, от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно: оригинален вид и опаковка.

Рекламации за услуги се извършват в 14 дневен срок от датата на изпълнението им. След 14 дневен срок рекламациите се считат за неоснователни.

Гаранциите за стоки и уреди се поеимат от съответните гаранциенни сервизи, посочени в гаранционната карта на уреда. Разходите свързани с демонтаж, монтаж и транспорт на уреда и стоката, до гаранционният сервиз са за сметка на купувача, а не на Гаматерм ООД или гаранционният сервиз посочн в гаранцията на уреда.

Гаматерм ООД поема изцяло всички разходи при възникнали повреди и дефекти на самите услуги по демонтаж, монтаж и ремонт, но не и на уредите и стоките с гаранционни карти.

 Всички възникнали спорни въпроси се уреждат съгласно българското законодателство и правните органи и институции на РБ.

Гаматерм ООД спазва стриктно Закона за защита на личните данни, като се съобразява изцяло с неговите нормативи, препоръки и задължения.