Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeМонтаж и ремонт на ел табло

Монтаж на електрическо табло

Монтаж на ел таблаМонтаж на електрическо табло е свързан с технически знания и много практичен опит. За да извършите монтаж на ново ел табло или да извършите смяна ня старо ел табло, т.е да демонтирате електрическо табло и на негово място да монтирате ново ел табло изисква съответните знания, техническа компетентност, квалификация и необходимите инструменти, гарантиращи безопасност и сигурност на работният процес. Работата по монтаж и смяна на ел табла е отговорна и напрегната. Смяната изисква концентрация и знания, както и много електрически замервания и проверка на на посоката на тока, подредбата на токовите кръгове, мощността на кръговете, сеченията на кабелите и проводниците, както и техните цветове. След свършване на техническата работа по монтажа на таблото се извършва основна проверка на съпротивление и верига и се проверяват всички електрически връзки в ел таблото.

Как протича монтаж на електрическо табло:

При да започнем с монтажа на таблото разглеждаме електрическата схема, проверяваме наличните материали (трябва да отговарят на техническото описание), проверяваме мястото на кабелите, посоката на разположение и си подготвяме отвор в кутията на електрическото табло, без значение от какъв тип е. Първата стъпка по монтаж на електрическо табло е монтажа на кутията към стената. Прокарват се кабелите в кутията закрепва се кутията към стената, нивелира се, подмазва се и се проверява здравината и целостта на кабелите. Когато всичко е наред се подготвят кабелите заа работа, като се заголва горната предпазна обвивка на кабела, надписват се кабелите. Кабелите в електрическото табло не трябва даса много дълги, много къси или точно отрязани. Дрего важно изискване е кабелите да са подредени, а не оплетени или на топка, това изискване, не е само за естетичният вид и лесното проследяване на кабелите в таблото. Усуканите и неподредени кабели образуват висока електромагнитна индукция. Всеки електрически кабел трябва да може да се проследява и при възможност да се подменя, без да се демонтира цялото електрическо табло. Това за неопитни електротехници и хора непрофесионалисти е незъвможно, но не и за опитен ел техник.

ел техник за смяна на ел табло 

След подготовката на кабелите и кутията се преминава към техническата част по монтаж на ел табло - подреждане на електро апаратурата и нейното подвързване по токови кръгове, като се спазва посоката на тока. Следва проверка и задължително надписване на токовите кръгове по предпазители. Надписването на токовите кръгове е зъдължително и помага при експлоатацията на елеектрическото табло.

Както споменахме в началото електрическите връзки в ел таблото трябва да са здрави и надеждни, да няма разхлабени кабели и видимо оголени тоководещи части.   Изключение правят нулевата и заземителната шина, но по тях не протича електрически ток.

Предлагаме монтаж и подмяна на електрически табла и електромери на изгодни цени. Откриване кражба на ток.