Електро услуги  за София                                                              тел. 0882 285 230                                                            

                                                                     

 

Електрически табла - ремонт и монтаж

Електрически табла - ремонт и монтаж

      Подмяна и ремонт на електрически табла    Старите електрически табла са основен проблем във всяка електрическа инсталация на по-старите сгради. Собствениците винаги се запитват: Трябва ли...

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ток   Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен изобритателен начин. Кражбите на електроенергия или незаконните вмешателства и...

Монтаж и ремонт на перални цени

Монтаж и ремонт на перални цени

 Монтаж и ремонт на перални Пералната машина наричана в ежедневието за кратко "перална" или "пералня" е електродомакински уред служещ за пране, центрофугираане на прането, а при някои модели...

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

Монтаж ремонт на готварски печки и фурни за вгражданеГотварската печка е кухненски уред за битово или професионално ползване с котлони и фурна предназначена за приготвяне и притопляне на храни. Има...

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

Гамаелектро е професионална фирма за ремонт на стълбищно осветление, като предлагаме и подмяна на старо стълбищно осветление и преработката му в стълбищно осветление с датчици и фотоклетки.  Каква...

 • Електрически табла - ремонт и монтаж

  Електрически табла - ремонт и монтаж

 • Откриване кражба на ток

  Откриване кражба на ток

 • Монтаж и ремонт на перални цени

  Монтаж и ремонт на перални цени

 • Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

  Монтаж и ремонт на готварски печки и фурни за вграждане

 • Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

  Ремонт и подмяна на стълбищно осветление

 

HomeЕл ТаблаСмяна на ел таблоСмяна на апартаментно ел табло

Смяна на апартаментно ел табло

Смяна на апартаментно ел табло се налага обикновено поради аварии. При продължителна употреба ел таблата се амортизират с течение на времето и това налага смяната им с нови.  При подмяна на ел табло се извършва смяна на самите компоненти в таблото. Електрическата инсталация е различна от ел инсталацията. При подмяна на ел табло не се извършва смяна на токовите кръгове, както и ампеража на предпазителите.

Смяна на апартаментно ел табло

При смяна на старо ел табло с ново трябва да се извършва следните стъпки.  Новото ел табло  с автоматични предпазители може да бъде за външен монтаж или за вграждане. Това налага да решим какъв вид ел табло ще искаме.  Самата подмяна на ел табло може да се извърши с къртене или без в зависимост от вида на таблото. Ние винаги препоръчваме използване на ел табла за открит монтаж. Този вид ел табла не изисква къртене, а многобройните модели и марки предлагат скриване на отвора от старото табло, без допълнителни интервенции. Разликата между табло за вграждане и открит монтаж е в издаването на самото табло напред. При скрит монтаж капака на ел табло е издадено от равнината на стената около 3,50-4,8 см в зависимост от марката. При ел табло за открит монтаж това разстояние е около 7-8 см. Отделно от това трябва да се има предвид и материала на стената. При ел табла в ЕПК или панел, вграждането е почти невъзможно.

Подмяна на ел табло

Ел табло с автоматични предпазители е новият вид табло. Доста малко хора, включително и техници не обръщат внимание на параметрите на автоматичните предпазители. Обикновено не се обръща внимание на нито един параметър и се предлагат предпазители само спрямо марката и цената на автоматиката. Предназначението на автоматичните предпазители е да защитават електро инсталацията, електрическите уреди и да осигурят безопасното им използване. Това от своя страна налага адекватен и правилен избор автоматиката. Ето и основните параметри на предпазителите:

 • Номинални стойности на напрежението измерва се в А
 • Ток на късо съединение измерва се в кА
 • Селективност – изключване на определен консуматор
 • Максимално постоянно напрежение
 • Степен на защита на предпазителите
 • Защита от допир
 • Крива на изключване – времето за сработване на предпазителя при нужда
 • Експлоатационен срок – определен цикъл на сработване

Най-особената характеристика на предпазителите е кривата на изключване. Спрямо този параметър предпазителите се делят на няколко класа – съответно B, C и D. Времетоковата характеристика е най-добра при предпазители от клас В със стойности от 3-5.  Колкото са по-малки стойностите на тази характеристика, толкова по-надеждни и качествени са предпазителите.

Смяна на апартаментно ел табло цена

Цената за подмяна на старото ел табло с ново ел табло с автоматични предпазители се определя от няколко основни фактора. Първият фактор е броя на предпазителите. Марката и серията на предпазителите, големината на кутията и нейната марка. Не на последно място цената се определя и от начин на монтаж и свързване на автоматиката. Стандартно се използват нулеви шини, заземителни шини и захранващ гребен. За да се направи икономия от материали се използва т стари техники, като „спайк“, евтини кутии, некачествени предпазители и мостчета вместо гребен. Ние не препоръчваме подобен род икономии на средства.

Цени за смяна на апартаментно ел табло от 149 лв до 4 предпазителя и кутия 8Р. Цената включва труд и материали.